Co znamená být v registru dlužníků

Pojem registr dlužníků vyvolává v žadatelích o úvěrové produkty negativní emoce. Existují však i takzvané pozitivní registry, které bonitu žadatele naopak mohou zvyšovat. Pojďme se na tuto problematiku podívat blíže.

Nejznámějšími registry jsou bankovní (zkratka BRKI), nebankovní registr dlužníků online (NRKI) a Solus.

Právě záznam v BRKI či NRKI může mít pro žadatele o půjčku pozitivní vliv na hodnocení, zda úvěr dostane či nikoliv.

Jelikož jsou v těchto registrech uváděny informace i o předchozí úvěrové angažovanosti a jsou zde uchovávány po dobu čtyř let od poslední splátky, instituce nabízející nový úvěr tak vidí, že klient v minulosti bez obtíží splácel leasing za auto nebo půjčku.

Není jasné, jak přesně fungují skóringové systémy na prověření klientů různých bank, je však velmi pravděpodobné, že v minulosti řádně splacená půjčka šanci na získání půjčky mimořádně zvyšuje.

I to je vysvětlení situací, kdy klient s prokázanými vyššími příjmy půjčku nedostane na rozdíl od souseda s nižším příjmem, který už v minulosti dlužil.

Negativní záznam v registru

Naopak sdružení právnických osob na ochranu věřitelů SOLUS je registrem, který eviduje pouze negativní minulost. Do tohoto registru se lze dostat i pouhým nezaplacením faktury za plyn nebo za služby mobilního operátora.

Pokud se klient v tomto registru nachází, zpravidla banky půjčit nechtějí a potencionální žadatel o půjčku se musí porozhlídnout po jiném produktu, který sice disponuje vyšší úrokovou sazbou, ale půjčka je poskytnuta i bez registru pro problémové klienty.

Jestliže jste v minulosti měli nějaký platební vroubek, je poměrně snadné zažádat o výpis z těchto registrů a zjistit, zda má vůbec smysl chodit žádat o půjčku do banky.

Kdo všechno vede registry dlužníků v ČR

  • Bankovní registr dlužníků (BRKI) vedený společností Czech Banking Credit Bureau, a.s.
  • Nebankovní registr dlužníků (NRKI) vedený LLCB, z.s.p.o. (Loans and Leasings Credit Bureau)
  • Solus – zájmové sdružení právnických osob
  • Centrální registr úvěrů vedený Českou Národní Bankou
  • Centrální registr dlužníků CERD vedený Jiří Jehličkou – tento registr byl však zpochybněn v reportáži České televize.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *